top of page

מיקום : טבריה, תל אביב

מספר מתאמנים:  10  

מחיר לשעה : 80-100 ש"ח

?במה אני יכול/ה להשתמש

מתח, מקבילים, TRX, משקולות יד 6 מזרנים

​​

​​

?רוצה לקבל עוד פרטים

מי שתיה

bottom of page