top of page

ביטוח מקצועי למאמני כושר – 5 דברים שחובה להכיר

מאמני כושר עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם תביעה בגין נזק אשר נגרם למתאמן כתוצאה מהתנהלות רשלנית לטענתו. בכתבה זו 5 נקודות שישפיעו על בחירה ורכישת ביטוח אחריות מקצועיתקראו עוד -


מאמני כושר אשר עובדים עם קבוצות או מתאמנים בודדים, עובדים בתחום מאוד רגיש. מצד אחד, הם מאמנים את המתאמנים שלהם, במטרה להיכנס ולשמור על כושר, לחטב את הגוף וכן לייצר מסת שריר משמעותית. מצד שני, אם עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם תביעה בגין נזק אשר נגרם למתאמן כתוצאה מהתנהלות רשלנית לטענתו.

אף על פי שהמאמן יטען בוודאי שהוא פעל כשורה, באופן סביר כפי שמצופה ממנו, הרי בית המשפט עלול לקבל את טענתו של המתאמן וזה יכול להשפיע על העתיד הכלכלי והמקצועי של המאמן. במובן זה, הוא איננו שונה מבעלי מקצוע בתחומים אחרים, כמו למשל רפואה, עריכת דין, פסיכולוגיה וכדומה, אשר עלולים למצוא את עצמם במצב דומה.

על מנת להימנע מכך, עליו לרכוש ביטוח אחריות מקצועית למאמני כושר. פוליסה זו תספק לו הגנה, במידה והוא נמצא בהליך משפטי מול המתאמן, ובית המשפט יקבע שעליו לשלם לו פיצויים. במקום שהוא ישלם אותם מכיסו, הרי שחברת הביטוח תישא בעלויות בהתאם לתנאי הפוליסה.


5 נקודות שישפיעו על בחירה ורכישת ביטוח אחריות מקצועית

לפני שרוכשים ביטוח אחריות מקצועית למאמני כושר, יש להכיר ולבחון 5 נקודות משמעותיות שיכולות להשפיע על תהליך בחירת הפוליסה ורכישתה.


תעודת מאמן כושר

אף חברת ביטוח לא תסכים למכור ביטוח אחריות מקצועית למאמן כושר שאין לו תעודת הסמכה או תואר אקדמי שקשור לתחום ממקום מוכר וידוע. ההיגיון שעומד מאחורי כך, אם יש למאמן תעודת הסמכה או תואר, סימן שהוא למד את התחום באופן מקצועי, לכן הסיכון שהחברה לוקחת על עצמה הוא נמוך יותר.

גובה כיסוי ביטוחי

כוונה היא, עד לאיזה סכום חברת הביטוח תהיה מוכנה לבטח אותנו. באופן טבעי, כמו בכל פוליסת ביטוח, ככל שהסכום יהיה גבוה יותר כך הכיסוי יהיה משמעותי יותר ומנגד הפרמיה תהיה גבוה יותר. לכן צריך לחשוב מה גובה הכיסוי הרלוונטי, על פי הצרכים שלנו מחד ועל פי היכולות הכלכליות מאידך.

הרחבה לצד ג'

ביטוח אחריות מקצועית מתייחס למקרים של רשלנות ונזקין, אך ייתכנו גם מקרים של נזקין שלא בגין רשלנות, אלא דברים שעלולים להתרחש ואינם בשליטתנו ולא בהכרח נגרמים בגלל התנהלות רשלנית שלנו.

למשל, אם אנחנו עובדים עם משקולות, ובעת הנחת המשקולת נגרם נזק לריצוף במקום, אז במקרה זה מרכיב הרחבת הביטוח לצד ג', יעזור לנו לממן את הנזק שנגרם למקום. הרחבה זו חשובה מאוד מאחר וישנם לא מעט מקרים בהם נגרמים נזקים לצד ג', שאינם נכללים תחת אחריות מקצועית.

בכל הקשור בעבודה בסטודיו אימונים וחדר כושר, יש לרכוש ביטוח למכון כושר בנפרד אשר יכיל גם את נושא הכיסוי לצד ג' וגם את מבנה ותכולת המכון.

תקופת כיסוי רטרואקטיבית

באופן עקרוני, פוליסות ביטוח מתחילות לפעול מהיום בו אנחנו רוכשים אותן. פוליסת אחריות מקצועית היא שונה, מאחר והיא חלה גם על מקרים ישנים, במידה והתביעה חלה בתקופת הפוליסה.

כאן אנחנו צריכים להתייחס לשני מונחי זמן שקשורים לביטוח אחריות מקצועית. הראשון הוא מועד רכישת הפוליסה ותקופת הכיסוי, כפי שאנחנו מכירים מכל פוליסת ביטוח. השני מתייחס למועד הגשת התביעה. אם אנחנו מתמודדים עם תביעה מסוימת כעת, גם אם האירוע התרחש בעבר, הפוליסה הנוכחית היא הרלוונטית עבורנו ולא זו שהיתה לנו בתקופה בה האירוע התרחש. יש לכך משמעות באספקטים שונים של תקופת התיישנות בתביעות ביטוח.

מחזור הכנסות שנתי

כשאנחנו רוכשים פוליסת ביטוח של אחריות מקצועית, עלינו לשים לב שהיא מבוססת על גובה המחזור שלנו. זה חשוב, מאחר ואם הפוליסה לא תהיה מותאמת למחזור אלא נמוכה יותר, אז החלק של ההשתתפות עצמית שלנו יהיה גבוה יותר. חשוב שהפוליסה תשקף בצורה מדויקת את המחזור ואת המציאות העסקית של העסק שלנו.

כמה עולה פוליסת ביטוח אחריות מקצועית?

אין תשובה חד משמעית לשאלה זו. כל פוליסה תלויה במאפיינים שהיא כוללת, תקופת הכיסוי, מחזור הכנסות, גובה הכיסוי וכמובן מרמת הסיכון המקצועי שעומד בפני בעל המקצוע, במקרה שלנו מאמן כושר.

אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל מאיתנו מידע אמין, מקצועי ואיכותי אודות ביטוח אחריות מקצועית למאמני כושר עוד היום.Comments


bottom of page